Loader

Condiții de vânzare ale Selgros Cash&Carry, valabile pentru domeniul Distribuție de mărfuri catre clienti

Art.1 Generalități

1.1     Toate livrările de marfuri, serviciile și ofertele Selgros Cash&Carry SRL (numită în continuare Selgros) pentru clienții cărora li se distribuie mărfurile, se supun prezentelor condiții de vânzare care se completează cu prevederile contractelor de furnizare încheiate individual cu fiecare client și cu condițiile generale de vânzare ale Selgros. Selgros îşi rezervă dreptul să completeze sau să modifice aceste condiţii de vânzare în funcţie de condiţiile nou apărute în desfăşurarea afacerii.

Art. 2 Oferte şi preţuri

2.1  Toate ofertele de marfuri vor putea fi modificate şi nu sunt obligatorii atâta timp  cât nu au fost convenite în scris între Selgros și clienții beneficiari ai serviciilor de distribuție de mărfuri.

2.2  Preţurile afişate pe portalul de comenzi al Selgros sunt preţurile negociate individual şi nu pot fi comunicate terţilor.

2.3  Selgros poate modifica oricând preţurile, limita minimă de comandă sau alte condiții de distribuire a mărfurilor, fără obligaţia unei informări prealabile. Exceptie fac prețurile conținute în comenzile clienților care au acceptat oferta Selgros. Pentru comenzile ferme lansate de către clienți și acceptate de către Selgros, prețurile nu vor mai fi modificate decât cu acceptul clientului.

2.4  Preţurile din cataloagele de reclamă Selgros și cele afișate în magazine nu sunt aplicabile sistemului de distribuire a mărfurilor către clienți, acestea fiind valabile numai în magazine.

Art. 3 Livrarea

3.1  Selgros face toate demersurile pentru a livra marfa comandată în conformitate cu zilele de livrare convenite cu fiecare client. Livrarea se face sub rezerva recepționării  mărfurilor în timp util de către Selgros de la proprii furnizori, dar şi in funcţie de condiţiile concrete de circulaţie care pot fi influenţate de starea drumurilor, condiţiile de acces şi parcare de la locaţia clientului şi de condiţiile meteorologice.

3.2  Selgros poate refuza livrarea către clienţii care nu îndeplinesc condiţiile convenite legate de zilele şi orele limită de comandă, valoarea minimă a comenzii sau care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată complet şi la timp. Selgros, fără a avea această obligație, va  face totuși tot posibilul pentru a informa clienții despre aceste situatii.

3.3  Selgros poate refuza livrarea către clienții care nu asigură posibilitatea staționării mijloacelor de transport la o distanță rezonabilă față de punctul de livrare (maxim 25 de metri între autovehiculul de distribuție și locul de livrare), punând agenții livratori Selgros în situația, fie de a încălca regulile de circulație oprind în loc nepermis, fie de a transporta manual mărfurile livrate pe distanțe mai mari.

Art. 4 Mărfurile livrate

4.1  Selgros nu garantează că produsele comandate de către client corespund scopului prevăzut de catre reprezentanţii acestuia, ci garantează doar pentru destinaţia declarată de către producător a produselor.

4.2  Selgros face toate diligentele pentru a livra numai mărfuri conforme şi cu termen de valabilitate suficient pentru a putea fi utilizate într-un interval rezonabil de timp de către client în scopul pentru care sunt produse.  Orice sesizări legate de neconformitatea, viciile ascunse sau termenul de valabilitate al mărfurilor livrate trebuie făcute de către client imediat după descoperirea lor, dar nu mai târziu de cele 48 de ore de la  receptionare,.

Art. 5 Prelevare de probe

5.1 În cazul în care autorități cu atributii de control sau cu alte competențe, ridică probe din mărfurile livrate de către Selgros,  clientul este obligat să se asigure că organele de control prelevează și sigilează contraprobe pentru fiecare probă ridicată, contraprobe care trebuie să rămână în păstrarea clientului în condiții optime de depozitare conform cu cerințele si prescripțiile producătorului,  împreună cu o copie a procesului verbal de prelevare a probelor. Selgros trebuie informat imediat în legătură cu ridicarea probelor. Eventualele pagube produse Selgros datorită neinformării în legătură cu ridicarea de probe sau păstrării în condiții improprii a contraprobelor, vor fi suportate de către client.

Art.6 Date și informații

6.1 Orice date şi informaţii puse la dispoziţia SELGROS CASH&CARRY de către titularii/utilizatorii legitimaţiilor şi/sau reprezentanţii ori împuterniciţii acestora pot fi utilizate de SELGROS CASH&CARRY pentru întocmirea facturilor sau altor documente.

6.2  SELGROS CASH&CARRY prelucrează date cu caracter personal, în scopuri de gestiune economico-financiară și administrativă, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, emiterea  cardurilor de client, reclamă, marketing și publicitate, în baza notificării nr.3713 cu respectarea drepturilor de acces, de intervenție și de opoziție, conform prevederilor Legii nr.677/2001.

6.3 Titularul legitimaţiei este răspunzător pentru corectitudinea datelor și informațiilor puse la dispoziţia SELGROS CASH&CARRY, având obligația de a comunica, către SELGROS CASH&CARRY orice modificare intervenită în datele de identificare sau a celorlalte date ori informații transmise către SELGROS CASH&CARRY.

6.4  SELGROS CASH&CARRY își rezervă dreptul de a transmite, la solicitarea autorităților competente, date legate de titularii/utilizatorii legitimațiilor.