Acasă Protecția Datelor

Protecția datelor

Politica privind conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

SELGROS CASH&CARRY SRL (“Selgros”): persoană juridică română, cu sediul social în loc. Brașov, str. Calea București, nr. 231, jud. Brașov, cod poștal 500299, cod fiscal: RO 11805367, Nr. R.C. J08/464/2001, telefon de contact: 0800 7354767, 0800 SELGROS, email: contact@selgros.ro.

Selgros nu colectează date cu caracter personal pentru abonarea la newsletter sau pentru alte scopuri de marketing direct în afara Site-ului www.selgros.ro, a website-ului www.selgroscautapasiunea.ro și a paginilor oficiale Selgros de pe rețelele de socializare pe care societatea este prezentă.

Astfel, vă rugăm să fiți vigilenți când transmiteți datele cu caracter personal care vă privesc, altor site-uri care ar putea utiliza denumirea, mărcile, siglele Selgros sau alte elemente de identitate Selgros, în vederea colectării de date cu caracter personal de la dumneavoastră, aparent în legătură sau în asociere cu Selgros și să citiți cu atenție Politica de confidențialitate sau Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale oricăror astfel de website-uri.

Selgros nu va raspunde pentru colectarea datelor de către terți sub aparența colectării și/sau utilizării acestora în numele, pe seama sau în legătură cu Selgros.

Site-urile www.selgros.ro și www.selgroscautapasiunea.ro pot conține link-uri către alte website-uri, plugin-uri și aplicații terțe. Atunci când accesați aceste link-uri sau activați conexiunile respective permiteți terților să colecteze sau să distribuie date despre dumneavoastră. Selgros nu deține controlul website-urilor terțe și nu va răspunde pentru conținutul și respectarea declarațiilor din Politica de confidențialitate a acestora din urmă. De aceea, când părăsiți website-ul Selgros, activând un astfel de link extern, vă sfătuim să citiți cu atenție nota de informare/politica de confidențialitate a acestuia.

1. NEWSLETTER

Selgros nu trimite mesaje comerciale nesolicitate prin poșta electronică (spam). Dorim însă să vă oferim posibilitatea de a vă abona la newsletter-ul Selgros, pentru a primi noutăți și informații despre activitatea, produsele, serviciile și ofertele Selgros.

Atunci când vă abonați la newsletter-ul Selgros, fie prin formularul pus la dispoziție pe acest website, fie la emiterea legitimației de acces ori prin alte mijloace/canale de comunicare, vom putea utiliza datele pe care ni le furnizați, pentru a vă putea transmite comunicări legate de activitatea, produsele și serviciile noastre, de promoțiile valabile în magazinele Selgros, concursurile și loteriile publicitare pe care le organizăm ori alte comunicări de natură comercială.

Vă informăm că transmiterea newsletter-ului poate avea loc, din punct de vedere tehnic, și prin intermediul partenerilor agreați de către Selgros, specializați în acest tip de activitate, aceștia reprezentând - în sensul normelor de protecția datelor - persoane împuternicite în relație cu Selgros și acționând pe baza indicațiilor primite din partea Selgros.

Datele prelucrate: adresa de email – informație obligatorie fără de care nu vă putem transmite mesajul de tip newsletter; magazinul Selgros preferat – pentru a vă transmite comunicări relevante (anumite produse/servicii/campanii se pot regăsi/aplica doar în anumite magazine), nume, prenume dacă ni le oferiți voluntar pentru a personaliza conținutul sau modul de adresare, precum și informații privind abonarea: data, modalitatea abonării.

Temei: consimțământul dumneavoastră - art. 6 alin. 1 lit. a) – GDPR exprimat prin abonarea/confirmarea abonării la newsletter. Vă puteți retrage consimțământul oricând, prin dezabonarea de la newsletter (accesând link-ul de la finalul oricărui email pe care îl veți primi de la noi, conținând comunicări comerciale).

Durata prelucrării: datele de contact pentru comunicări comerciale pot fi prelucrate până la dezabonarea de la primirea newsletterului, modificarea preferințelor de comunicare, renunțarea la cardul de cumpărături sau orice altă formă de retragere a consimțământului de prelucrare primită din partea dumneavoastră.

 

2. CONTACT

Prelucrăm datele dumneavoastră atunci când comunicați cu noi prin intermediul formularului de “CONTACT” pe website, când ne apelați telefonic sau ne transmiteți comunicări pe orice alte căi, pentru:
- a ne solicita informații despre produsele, serviciile, ofertele sau activitatea magazinelor noastre;
- a ne transmite o sugestie/reclamație legată de activitatea noastră, inclusiv legată de campaniile sau concursurile organizate de noi;
- a ne contacta pentru o potențială colaborare;
- a vă exercita oricare dintre drepturile prevăzute de GDPR.

Datele prelucrate: date de identificare sau de contact pe care ni le oferiți pentru a vă putea răspunde sau pentru a putea da curs solicitării: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, magazinul Selgros preferat, date cu caracter personal care ar putea fi conținute în documente pe care ni le transmiteți în susținerea solicitării/reclamației/sesizării dumneavoastră iar, în cazul cererilor de exercitare a drepturilor prevăzute de GDPR, alte date suplimentare de identificare, necesare unei identificări corecte a persoanei vizate în funcție de natura solicitării (CNP, adresă de corespondență/domiciliu, serie și nr. CI/BI sau alte informații din documentele de identitate etc.).

Vom păstra legătura cu dvs. pe oricare din canalele de comunicare disponibile, în funcție de datele de contact pe care ni le transmiteți (număr telefon : apeluri telefonice, sms-uri, mesaje prin whatsapp; număr de fax : mesaje prin telefax; adresa de email: mesaje prin poștă electronică; adresa de corespondență : scrisori poștale și revistele de oferte ).

Temei: interesul legitim - art. 6 alin. 1 lit. f) – GDPR, constând în necesitatea de a ne îmbunătăți continuu produsele și serviciile, precum și de a răspunde cerințelor dvs. În plus, în cazul cererilor de exercitare a drepturilor prevăzute de GDPR, temeiul va consta în obligația respectării prevederilor legale – art. 6 alin. 1 lit. c) (măsurile de identificare a solicitanților care ne comunică cereri de exercitare drepturi conform GDPR au scopul de a respecta prevederile GDPR prin aceea că vor fi de natură a preveni încălcarea drepturilor altor persoanelor vizate cu ocazia soluționării unor cereri).

Durata prelucrării:datele de contact pentru soluționarea de sugestii/reclamații vor fi prelucrate pentru o durată de 3 ani de la soluționare, după care vor fi anonimizate.

Selgros Cash&Carry nu vă va solicita în nicio situație, prin niciun canal de comunicare, informații despre carduri bancare și parole personale asociate acestora sau date personale ori parole asociate oricăror conturi (bancare/conturi online/conturi în aplicații etc.) pe care le dețineți. Dacă divulgați astfel de informații unui terț (inclusiv atunci când terțul afirmă că reprezintă Selgros Cash&Carry), vă asumați întreaga responsabilitate pentru utilizarea neautorizată a acestor date, Selgros Cash&Carry neasumându-și nicio răspundere pentru eventuale prejudicii pe care le-ați putea suporta.

 

3. LEGITIMAȚIA DE ACCES (cardul de cumpărături/ cardul Selgros)

Prelucrăm datele pe care ni le furnizați în scopul emiterii legitimației de acces în magazinele Selgros și al derulării relațiilor comerciale cu dumneavoastră..

Vă reamintim că magazinele Selgros funcționează în regim cash & carry, comercializând produsele către clienții înscriși în baza de date a Operatorului care dețin legitimații de acces potrivit prevederilor Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață care reglementează comerțul de tip cash&carry (forma de comerț cu autoservire pe bază de legitimație de acces). Acest tip de comerț implică vânzarea de produse către clienți identificați, precum și emiterea, cu ocazia vânzării, a facturilor fiscale aferente.

Puteți beneficia de mai multe tipuri de legitimații/carduri de acces emise de Selgros:
- legitimația de acces simplă,
- legitimația pentru "Clubul Pasionaților",
- legitimația pentru "Clubul Profesioniștilor".

Legitimațiile/cardurile emise, precum și codurile de bare aplicate pe acestea sunt proprietatea Selgros.

La momentul emiterii legitimației, este necesară prezentarea unui document de identitate (CI, BI, permis conducere, pașaport), însă Selgros nu păstrează copii ale documentelor de identitate. Pentru legitimația emisă unei persoane juridice (SRL, SA, Întreprindere individuală, PFA, asociație, fundație etc.), este necesară și prezentarea, în copie și original, a Certificatului de înmatriculare emis de RECOM/Hotărârea judecătorească de înființare etc.

Pentru detalii privind condițiile de emitere a legitimației “Clubul Pasionaților”, accesați Clubul Pasionatilor, iar pentru detalii privind beneficiile legitimației „Clubul Profesioniștilor” accesați Clubul Profesionistilor.

Precizăm că tipurile de legitimații acordate de Selgros și condițiile de emitere ale acestora vor putea suferi modificări, la inițiativa unică a Selgros, urmând a fi aduse la cunoștința clienților prin publicarea modificărilor pe website-ul www.selgros.ro sau prin afișare în magazine.

Pe parcursul derulării relațiilor comerciale cu dumneavoastră, datele sunt prelucrate și cu ocazia: - emiterii de facturi fiscale (potrivit prevederilor Codului Fiscal, facturile emise trebuie să conțină, obligatoriu, numele și adresa cumpărătorului)
- acordării sau aplicării garanției produselor de folosință îndelungată
- recuperării sumelor pe care le-ați putea datora către Selgros etc.

Datele prelucrate:
- datele de identificare și de contact necesare emiterii cardului (nume, prenume, adresă de domiciliu/corespondență, datele figurând în actul de identitate, număr de telefon sau adresa de email) sau necesare emiterii facturilor fiscale (nume, adresă);
- datele privind tranzacțiile și istoricul de cumpărături din magazinele Selgros;
- date financiare, date privind plățile;
- date privind istoricul sau preferințele de consum;
- date privind interacțiunea dintre Selgros și dumneavoastră.

Vă rugăm să țineți cont că sunteți singur răspunzător pentru corectitudinea datelor pe care ni le furnizați. Selgros nu va fi responsabilă pentru datele incorecte sau incomplete pe care ni le comunicați în vederea sau la momentul emiterii legitimației.

Temeiul prelucrării:
a. obligația respectării prevederilor legale – art. 6 alin. 1 lit.c) GDPR:
- înscrierea în baza de date a Operatorului și emiterea legitimațiilor de acces aferente acestei înregistrări potrivit O.G. 99/2000
- înregistrarea tranzacțiilor și emiterea facturilor potrivit normelor fiscale (taxe și impozite),
- alte operațiuni impuse de normele financiar–contabile (inclusiv arhivare documente financiar-contabile),
- raportări către instituții publice;
b. executarea unui contract – art. 6 alin.1 lit. b): executarea activităților aferente relațiilor comerciale cu dumneavoastră; transmiterea de comunicări legate de operațiunile comerciale înregistrate (de ex. efectuarea operațiunilor de plăți);
c. interesul legitim al operatorului - art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR:
- necesitatea de a ne îmbunătăți continuu produsele și serviciile;
- asigurarea cadrului necesar pentru a răspunde cerințelor dumneavoastră;
- exercitarea sau constatarea unor drepturi în instanță;
- audit, prevenirea de fraude, arhivare;
- transmiterea de comunicări comerciale prin poștă (revista de oferte Selgros);
- permiterea utilizării contului online (în aplicațiile Selgros sau pe website) și gestionării acestuia de către dumneavoastră;
- o analize și statistici, inclusiv clasificarea clienților în diferite categorii, bazate pe criterii generice precum: clienți finali vs. clienți persoane juridice, clienți ai unui magazin/ dintr-o anumită zonă, clienți care achiziționează anumite volume de produse, sau anumite produse etc. Aceste analize/statistici ne ajută să ne îmbunătățim serviciile și produsele (statistici anonimizate) ori să personalizăm comunicările cu dumneavoastră în funcție de preferințele pe care ni le comunicați (analize neanonimizate, de un nivel general, fără a fi realizate profiluri detaliate si cuprinzătoare ale persoanelor).

În situația în care nu mai doriți să primiți informații privind ofertele și beneficiile de care puteți profita ca și client al Selgros, furnizate prin intermediul revistei transmise prin poștă/curier la adresa pe care ne-ați comunicat-o la emiterea legitimației, vă puteți exprima această opțiune, explicit, prin formularea și depunerea unei solicitări scrise la Biroul Informații Clienți din cadrul magazinelor noastre sau prin e-mail adresat Responsabilului cu protecția datelor la adresa dpo@selgros.ro .

Durata prelucrării: Selgros va păstra datele dumneavoastră pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior: - în ceea ce privește emiterea legitimației și derularea firească a relației contractuale, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este egală cu durata deținerii calității de client al Selgros;
- ulterior încetării calității de client, în vederea respectării legislației financiar-contabile și fiscale va fi necesară păstrarea anumitor informații pentru o durată suplimentară de 10 ani; vă rugăm să țineți cont că, și atunci când ne veți solicita ștergerea datelor, vom putea da curs acestei solicitări în limitele impuse de lege: deși nu veți mai figura în baza de date a clienților Selgros și nu veți mai putea utiliza legitimația de acces, cu toate acestea vom păstra izolat datele de identificare și datele referitoare la tranzacțiile efectuate și la facturile aferente emise, în vederea respectării duratei impuse de legislația în vigoare.
- în ceea ce privește îndeplinirea altor obligații legale, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este egală cu durata necesară îndeplinirii fiecăreia dintre aceste obligații legale;
- în ceea ce privește îndeplinirea intereselor legitime ale Selgros, care rezultă din desfășurarea obiectului său de activitate, perioada prelucrării este aceea a duratei de timp necesare îndeplinirii scopurilorprelucrării sau, dacă este cazul, până la momentul opoziției din partea dumneavoastră,în condițiile legii, față de o astfel de prelucrare.

LEGITIMAȚIA DE ACCES ȘI FACTURA DE CUMPĂRĂTURI CONȚIN DATE CU CARACTER PERSONAL !

Așadar:

Pentru a vă proteja, vă rugăm să nu permiteți altor persoane utilizarea legitimației dvs.

Păstrați legitimația în deplină siguranță.

Nu comunicați altor persoane numărul legitimației.

Nu uitați să ne anunțați în cel mai scurt timp dacă ați pierdut legitimația!

Păstrați factura fiscală cel puțin până la ieșirea din unitate și renunțați la ea într-un mod care să prevină intrarea sa în posesia terților!

Selgros Cash&Carry nu va răspunde pentru niciun fel de prejudicii materiale ori morale pe care le-ați putea suferi ca urmare a utilizării ilicite a legitimației – de către dumneavoastră sau de către orice altă persoană – ori ca urmare a utilizării neautorizate a datelor de pe factura fiscală care conține datele dumneavoastră.

 

4. APLICAȚIA MOBILĂ SELGROS

Prin utilizarea Aplicației mobile Selgros, la crearea contului aferent vi se va solicita să ne comunicați anumite date de identificare și de contact pentru:
- crearea și administrarea contului;
- emiterea ulterioară a legitimației de acces/cardului;
- asigurarea serviciilor de suport;
- îmbunătățirea serviciilor noastre;
- comunicarea cu dumneavoastră;
- măsuri de protecție a aplicației și a utilizatorilor acesteia în vederea prevenirii de atacuri cibernetice;
- măsuri de protecție pentru dvs. (dorim să ne asigurăm că veți utiliza, în condiții de siguranță, contul personal).

Datele prelucrate :datele pe care ni le oferiți în mod direct : nume, prenume, nr.telefon, e-mail, adresă, magazin preferat etc. Este posibil să înregistrăm anumite date în urma interacțiunii pe care o veți avea cu aplicația Selgros: device ID, sistem de operare, localizare (dacă este activată această opțiune).

Temeiul prelucrării :derularea relațiilor contractuale cu dumneavoastră, interesul legitim al operatorului (prevenirea fraudelor și atacurilor cibernetice, gestionarea altor riscuri pentru apărarea activității noastre comerciale).

Durata prelucrării: Datele pe care ni le furnizați cu ocazia deschiderii contului dumneavoastră în cadrul aplicației mobile rămân în posesia noastră :
- timp de 60 de zile (interval în care vă puteți prezenta în magazinul preferat, pentru emiterea legitimației)
- pe durata contului din aplicația mobilă – până la ștergerea contului la solicitarea dumneavoastră expresă *
- pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin sau pe durata necesară potrivit intereselor legitime ale Selgros

* Contul din aplicația mobilă va fi independent de contul din sistemul de administrare clienți Selgros în care sunt înregistrate datele în baza cărora se emit legitimațiile de acces. Prin urmare, ștergerea contului din aplicația mobilă nu duce, automat, la ștergerea din baza de date de clienți Selgros, atâta vreme cât dețineți o legitimație de acces valabilă.

Este interzisă crearea unui cont utilizând identitatea altei persoane; Selgros nu va raspunde pentru orice prejudicii suferite de utilizator sau terți în cazul nerespectării acestei reguli

Utilizatorul care crează contul este responsabil pentru păstrarea confidențialității credențialelor (nume de utilizator, parolă). Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parola asociată contului. Accesarea contului unui utilizator prin utilizarea credențialelor aferente este considerată efectuată de către utilizatorul de drept al contului.

La crearea contului și ulterior, utilizatorul se obligă să ofere informații corecte și actuale

Încălcarea celor de mai sus dă dreptul Selgros de a dezactiva fără preaviz și fără despăgubiri, contul utilizatorului respectiv.

Selgros nu vă va solicita în nicio situație, prin nicio cale de comunicare (poștă electronică, telefon) parola contului dvs. de client. Dacă o divulgați unui terț (inclusiv atunci când terțul afirmă că reprezintă Selgros), vă asumați întreaga responsabilitate pentru utilizarea neautorizată a Contului, Selgros neasumându-și nicio răspundere pentru eventuale prejudicii pe care le-ați putea suporta.

 

5. REȚELE DE SOCIALIZARE

Atunci când comunicați cu noi prin intermediul rețelelor de socializare, putem prelucra datele dvs. pentru:
- A răspunde comentariilor sau sugestiilor pe care le formulați;
- A vă oferi, la solicitarea dumneavoastră, informații despre produsele, serviciile, ofertele sau activitatea magazinelor noastre;
- A vă inscrie la campaniile organizate de noi la care vă exprimați opțiunea de a participa, potrivit regulamentelor acestor campanii și regulilor generale de prelucrare a datelor prevăzute la cap. 6 de mai jos.
- Soluționarea unor reclamații legate de activitatea noastră, inclusiv referitor la campaniile sau concursurile organizate de noi;

Datele prelucrate : numele de utilizator cu care v-ați înregistrat/numele și prenumele, opiniile exprimate, ID-ul numeric al rețelei sociale, genul, profilul public, opinii sau informații (inclusiv comportamentul de cumpărături) pe care ni le comunicați cu ocazia completării unor chestionare/survey-uri/studii de piață la care sunteți de acord să participați.

Temeiul prelucrării : interesul legitim - art. 6 alin. 1 lit. f) – GDPR, constând în necesitatea de a ne îmbunătăți continuu produsele și serviciile, precum și de a răspunde cerințelor dvs. În plus, în cazul cererilor de exercitare a drepturilor prevăzute de GDPR, temeiul va consta în obligația respectării prevederilor legale – art. 6 alin. 1 lit. c) (măsurile de identificare a solicitanților care ne comunică cereri de exercitare drepturi conform GDPR au scopul de a respecta prevederile GDPR prin aceea că vor fi de natură a preveni încălcarea drepturilor altor persoanelor vizate cu ocazia soluționării unor cereri).

Durata prelucrării : atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului.

 

6. CONCURSURI ȘI LOTERII PUBLICITARE

În cazul în care veți participa la campaniile, loteriile publicitare sau concursurile cu premii organizate de Selgros pe Site-ul www.selgros.ro sau pe paginile sale oficiale de pe rețelele de socializare, inclusiv atunci când acestea vor fi organizate prin intermediul unor terți (agenții, patforme etc.) este necesar ca, pentru organizarea și desfășurarea acestora, să vă fie prelucrate anumite date cu caracter personal la momentul participării, extragerii – dacă e cazul – și, ulterior, la momentul desemnării dumneavoastră ca și câștigători, potrivit regulamentului fiecărei campanii în parte.

Datele prelucrate : în funcție de specificul fiecărei campanii/loterii/concurs în parte, putem prelucra date de identificare și de contact (nume, prenume, nume utilizator, număr de telefon, adresă de email, adresă domiciliu), opinii și comentarii exprimate pe Site sau pe paginile de pe rețelele de socializare, inclusiv informații privind comportamentul de cumpărături pe care ni le comunicați cu ocazia completării unor chestionare/survey-uri/studii de piață care sunt parte integrantă din concursuri sau loterii la care vă înscrieți, ori imagini pe care ni le furnizați în cadrul concursurilor care implică transmiterea de fotografii.

Temeiul prelucrării: Executarea unui contract – art. 6 alin.1 lit. b) - GDPR: înscrierea dumneavoastră în concursuri/loterii publicitare/tombole implică furnizarea de date și respectarea regulamentului acestora; datele sunt prelucrate în baza obligațiilor care revin organizatorului și participanților potrivit Regulamentului: participarea, desemnarea câștigătorilor, validarea acestora și atribuirea premiilor.
Interes legitim- art. 6 alin. 1 lit.f) – GDPR: soluționarea plângerilor sau sesizărilor privind organizarea și desfășurarea loteriei publicitare, realizarea chestionarelor în cadrul analizelor de piață pe care le efectuăm pentru a ne îmbunătăți activitatea, produsele sau serviciile.
Îndeplinire obligație legală - art. 6 alin. 1 lit.c) – GDPR: comunicarea numelui câștigătorilor, sau îndeplinirea obligațiilor fiscale (declarații sau evidențe fiscale, arhivare documente financiar-contabile)
Consimțământul dumneavoastră – art. 6 alin.1 lit. a) –GDPR: preluarea și comunicarea imaginii dumneavoastră în activitățile de promovare ale companiei, dacă veți semna o declarație de consimțământ în acest sens.

Durata prelucrării: Prelucrarea datelor cu caracter personal se va desfășura :
- pe durata derulării campaniei/loteriei/concursului și încă 6 luni după anunțarea câștigătorilor,
- în cazul prelucrării bazate pe consimțământul dumneavoastră, până când vă veți retrage consimțământul,
- pe durata necesară potrivit prevederilor legale : datele câștigătorilor pot fi stocate 6 ani de la data acordării premiilor .

 

7. RAPOARTE DE TRAFIC ȘI COOKIES

Pentru a ne asigura de buna funcționare a website-urilor Selgros și pentru a vă oferi o experiență de navigare simplă și relevantă pentru dumneavoastră, utilizăm cookie-uri. Acestea constau în mici fișiere text care se transmit de la server-ul nostru către echipamentul de pe care navigați (laptop, smartphone, tabletă etc.). Pentru detalii privind utilizarea de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica de utilizare a modulelor cookies.

 

8. CLUBUL PASIONAȚILOR

Pentru a răsplăti loialitatea dumneavoastră, vă oferim posibilitatea de a fi membru al Clubului Pasionaților Selgros. Datorită caracterului special al calității de client-membru al Clubului Pasionaților, veți beneficia de avantajele unui sistem de recompensare a loialității dumneavoastră în materie de cumpărare.

Principalul beneficiu al calității de membru al Clubului Pasionaților constă într-un voucher de cumpărături în valoare de 25 lei (TVA inclusă) la cumpărături în valoare totală de cel puțin 2.500 lei (TVA inclusă) iar Condiția principală de înscriere în club este aceea de a ne furniza date de contact și de a vă acorda consimțământul pentru a primi, din partea noastră, informații referitoare la beneficiile calității de membru, la modul în care vă puteți valorifica aceste beneficii, precum și comunicări comerciale cu privire la cele mai noi oferte și promoții valabile în magazinele noastre. Veți primi voucher-ul și informații legate de valorificarea acestuia, pe adresa de e-mail furnizată la momentul solicitării emiterii legitimației de client-membru al Clubului Pasionaților, cu condiția ca adresa să vă aparțină în continuare și să fie valabilă. Selgros are dreptul să modifice unilateral condițiile Clubului Pasionaților, are dreptul să acorde alte beneficii membrilor Clubului Pasionaților și, de asemenea, are dreptul să restricționeze total sau parțial, temporar sau definitiv aceste beneficii.

Aici puteți găsi detalii suplimentare despre acordarea voucherului de cumpărături și despre modul de derulare a relațiilor bazate pe legitimația de membru al Clubului Pasionaților.

Datele prelucrate: Pentru înscrierea în Clubul Pasionaților este necesar ca, pe lângă datele de identificare aferente emiterii legitimației de acces, să ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail și un număr de telefon mobil. În eventualitatea refuzului dumneavoastră de a ne furniza informații privind adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și acordul dumneavoastră pentru prelucrarea acestora conform detalierii de mai sus, precum și în situația în care datele furnizate nu sunt valabile, Selgros nu va putea să vă emită legitimația de client-membru în Clubul Pasionaților și nu veți putea să profitați de beneficiile acordate membrilor clubului.

Temeiul prelucrării : Consimțământul dumneavoastră – art. 6 alin.1 lit. a) – GDPR): prelucrarea datelor de contact pe care ni le furnizați în scopul comunicării cu dvs., în calitate de membru în Clubul Pasionaților Selgros, va avea loc prin semnarea Acordului de înscriere în Clubul Pasionaților.

Durata prelucrării: Datele cu caracter personal (adresa de e-mail și numărul de telefon mobil), furnizate în scopurile descrise mai sus, vor fi prelucrate și păstrate pe perioada deținerii calității de client-membru în Clubul Pasionaților Selgros, iar ulterior încetării calității de client, pentru o perioadă de 30 zile necesară efectuării modificărilor în sistem, în mod corespunzător.

 

9. CARIERE

Principiile privind protecția datelor prelucrate cu ocazia utilizării sistemului de candidaturi online Selgros sunt prezentate în secțiunea CARIERE. Vă rugăm consultați NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL SELECȚIEI ȘI RECRUTĂRII DE PERSONAL.

 

10. PLATA CUMPARATURILOR CU CREDITE DE LA PARTENERI

În situația în care, pentru plata produselor cumpărate din magazinele Selgros, alegeți să contractați un credit de la un partener al companiei noastre (furnizor de credite/finanțator agreat, prezent în anumite magazine Selgros), după contractarea creditului în magazin vom primi de la finanțator anumite date și informații despre creditul contractat de dumneavoastră.

Scopul prelucrării - Vom prelucra aceste date și informații în scopul finalizării tranzacției pentru care achitați cu credit anumite produse pe care le achiziționați din magazinele Selgros.

Datele prelucrate pentru scopul menționat mai sus vor fi datele privind creditele contractate de dumneavoastră cu partenerul furnizor de credite : număr și data contract de credit, valoarea și tipul creditului (în plus față de datele primite de la dumneavoastră în momentul emiterii legitimației de client precum nume, prenume, adresă domiciliu, date din actul de identitate etc.).

Temeiul prelucrării - contractual (cf. art. 6, alin. 1 lit. b) din GDPR – executarea unui contract) – prelucrăm datele pentru finalizarea tranzacțiilor aferente produselor achitate prin intermediul creditelor contractate de dvs.

Durata prelucrării - Stocăm datele de mai sus:

- pentru o durată de 10 ani - în cazul în care tranzacția este finalizată (realizați achiziții de produse din Selgros prin intermediul creditelor acordate de partenerul Selgros), termenul fiind egal cu durata de păstrare a facturilor aferente conform obligațiilor financiar-fiscale care revin în sarcina Selgros;

- pentru perioada în care este valabilă colaborarea dintre Selgros și partener (furnizorul de credite) – în cazul în care tranzacția nu este finalizată (contractați creditul, dar nu îl utilizați la plata produselor achiziționate din magazinele Selgros) durată necesară din perspectiva derulării raporturilor contractuale cu furnizorul de credite.

Am implementat măsurile tehnice și organizatorice necesare prelucrării datelor în condiții de siguranță și confidențialitate, pentru a preveni prelucrări neautorizate sau ilegale, precum și pentru a preveni pierderea, distrugerea sau deteriorarea accidentală a acestora, de exemplu, utilizând în permanență cele mai noi și performante tehnologii de securitate a datelor : criptare, firewall și antivirus, servere securizate, precum și prin implementarea procedurilor de lucru necesare respectării tuturor principiilor de prelucrare a datelor impuse de GDPR.

Depunem toate diligențele necesare pentru a ne asigura că și persoanele împuternicite de noi prelucrează datele dumneavoastră cu responsabilitate, supunându-se acelorași principii de prelucrare enunțate de GDPR.

Acordăm o deosebită atenție drepturilor care vă revin în temeiul legii și respectăm alegerile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal, asigurând exercitarea neîngrădită a drepturilor dumneavoastră.

Potrivit Regulamentului UE 679/2016, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: - dreptul de acces: mai precis, dreptul de a vi se comunica dacă datele personale sunt prelucrate de către noi și de a solicita accesarea acestora;
dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, inclusiv prin completare, atunci când acestea sunt incomplete;
dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) în măsura în care prelucrarea nu este conformă legii sau atunci când datele nu mai sunt necesare scopului pentru care sunt prelucrate;
dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite circumstanțe, situație în care datele vor fi marcate și prelucrate doar în anumite scopuri;
dreptul la portabilitatea datelor către alt operator, în anumite condiții;
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,inclusiv crearea de profiluri, dacă această operațiune ar produce efecte juridice în ce vă privește sau v-ar putea afecta într-o măsură semnificativ;
dreptul de a vă retrage consimtământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care vă revin, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră
dreptul de a vă opune unei anumite prelucrări a datelor personale care vă privesc, inclusiv profilării bazate pe o astfel de prelucrare, în anumite condiții legate de situația dumneavoastră personală, fără niciun cost, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interesul legitim al societății, inclusiv când prelucrăm datele dumneavoastră pentru scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea oricărora dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să completați formularul standard CED pus la dispoziție de Selgros (Cerere de exercitare drepturi), pe care vă rugăm să îl transmiteți către Responsabilul cu protecția datelor (DPO) la adresa de e-mail: dpo@selgros.ro , sau să îl depuneți la Biroul Info Clienți din cadrul magazinelor Selgros.

Aveți, totodată, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în condițiile legii, dacă veți considera necesar.

Pentru orice informații suplimentare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Selgros, puteți să vă adresați Responsabilului cu protecția datelor, în scris, la adresa de e-mail : dpo@selgros.ro .

Transferăm datele în afara Uniunii Europene?

Anumite categorii de date personale pot fi transferate în afara Uniunii Europene (de ex. în Elveția sau Statele Unite) în special în contextul administrării interne intragrup, al prestării serviciilor IT sau al utilizării datelor aferente rețelelor de socializare.

Transferul datelor către țări din afara Uniunii Europene are loc în deplină siguranță, fie prin semnarea Clauzelor Contractuale Standard definite de către Comisia Europeană sau prin transferul către țări care asigură un nivel de securitate adecvat ori către societăți care au aderat la Scutul de Confidențialitate EU-US.

Cine va putea accesa datele dumneavoastră?

Pentru îndeplinirea scopurilor enunțate mai sus și în limita necesară atingerii acestor scopuri, datele personale care vă privesc pot fi comunicate următorilor destinatari:

1. Colegii noștri autorizați, din magazinul Selgros indicat de dumneavoastră;

2. Alți angajați Selgros, autorizați în acest sens, din departamentele relevante de la sediul central Selgros și/sau societățile din grupul Transgourmet Holding AG sau Coop Elveția (de ex. Departamentele de Comunicare, Relații Clienți, IT și Securitate Informatică);

3. Prestatorii de servicii și subcontractanți ai Selgros (de ex. furnizorii de servicii IT, agenții de marketing și publicitate etc.) ;

4. Instituții și autorități publice, instanțe de judecată, atunci când legea impune acest lucru sau pentru apărarea unor drepturi în instanță.

 

Pentru prezentarea unor informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau de către persoanele împuternicite de noi, precum și pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să adresați cererea dumneavoastră, în scris, Responsabilului cu protecția datelor al Selgros, prin e-mail, la adresa: dpo@selgros.ro sau prin poștă, la adresa: loc. Brașov, str. Calea București, nr. 231, cod poștal 500299, jud. Brașov.

Serviciile oferite de Selgros Cash&Carry SRL nu sunt adresate minorilor, prin urmare, nu prelucrăm datele minorilor.